• آخرین بروز رسانی : 1400/08/01

مسئول واحد پخش خون

 

 

نام و نام خانوادگی: نسرین مرادآبادی

سمت: مسئول واحد پخش خون انتقال خون استان قزوین

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

شماره تماس : 02833230196 الی 8 داخلی 228 و 227

پست الکترونیکی : QazvinDD@ibto.ir