• آخرین بروز رسانی : 1400/08/01

مسئول واحد اهدا کنندگان

 

 

 

نام و نام خانوادگی:سعیده سلگی

سمت: سرپرست واحد اهداکنندگان انتقال خون استان قزوین

مدرک تحصیلی : کارشناس

شماره تماس : 02833230196 الی 8 داخلی 221

پست الکترونیکی : QazvinED@ibto.ir