• آخرین بروز رسانی : 1400/08/01

مسئول رسیدگی به شکایات

 

 

 

نام و نام خانوادگی: رسول کبیری

سمت: مسئول رسیدگی به شکایات انتقال خون استان قزوین

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

شماره تماس : 02833238974

پست الکترونیکی:  Qazvin@ibto.ir

Qazvin.bto@gmail.com