• آخرین بروز رسانی : 1400/03/22

خدمات الکترونیکی

 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

کلیه مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد.