• آخرین بروز رسانی : 1400/08/01

دفاتر پیشخوان

 

لیست دفاتر پیشخوان در شهرستان قزوین

شهر شماره پروانه مسئول دفتر آدرس دفتر کد پستی تلفن نمابر همراه
قزوین ۱۰۴۷-۲۶-۷۲ مرضیه باریك بین خیابان پادگان – جنب بانك تجارت ۵۵۶۴۵۳۴۱۵۶ ۳۳۳۵۰۳۱۳ ۳۳۳۵۰۳۱۵ ۰۹۱۲۴۸۲۹۴۱۶
قزوین ۱۰۴۸-۲۶-۷۲ علیرضا بابایی خیابان ولیعصر - بلوارخامنه ای جنب عکاسی سامان ۳۳۳۵۸۳۴۱۵۹ ۳۳۳۶۹۹۳۳ ۳۳۳۳۰۰۱۵ ۰۹۱۲۲۱۳۹۰۱۷
قزوین ۱۰۰۱-۲۶-۷۲ محمد مومنی خیابان آیت الله كاشانی – روبروی ترمینال ۹۸۸۴۸۳۴۱۸۶ ۳۳۵۵۴۴۶۰ ۳۳۵۶۸۰۱۶ ۰۹۱۲۲۸۲۸۱۱۱
قزوین ۱۰۲۶-۲۶-۷۲ محمد تنباكوسازها خیابان خیام شمالی – روبروی بانك ملی ایران ۶۶۴۳۷۳۴۱۳۸ ۳۳۳۵۷۸۸۷ ۳۳۳۵۸۴۸۲ ۰۹۱۲۶۸۲۱۶۰۷
قزوین ۱۰۶۱-۲۶-۷۲ فرزین غفاری فر خیابان نوروزیان – بالاتر از كانال ۷۶۵۸۹۳۴۱۴۶ ۳۳۶۸۳۱۶۱ ۳۳۶۸۳۲۲۲ ۰۹۱۲۶۸۱۰۰۶۴
قزوین ۱۰۴۲-۲۶-۷۲ محمدرضا امینی خیابان نواب شمالی نرسیده به مجتمع ادارات -نبش كوچه میخك ۱۶۵۹۹۳۴۱۹۹ ۳۳۳۶۲۰۰۸   ۰۹۱۲۱۸۱۰۷۹۸
قزوین ۱۰۶۰-۲۶-۷۲ علی حمیدی نهرانی غیاث آباد – خیابان ۲۰ متری سونا – روبروی قنادی اركید ۶۴۳۳۴۳۴۱۴۸ ۳۳۶۷۷۰۰۷   ۰۹۱۲۷۸۶۴۳۸۸
قزوین ۱۰۰۶-۲۶-۷۲ رضا پیرورام خیابان شهید بابایی روبروی اداره استاندارد– پلاك ۳۶۶ ۴۶۵۱۳۳۴۱۴۶ ۹- ۳۳۶۸۸۳۹۸   ۰۹۱۹۷۴۰۱۷۵۱
قزوین ۱۰۱۲-۲۶-۷۲ علی اكبر مالكی چهارراه شهدا – ابتدای خیابان منتظری قدیم – پلاك ۳۴۲ ۷۴۷۳۶۳۴۱۷۶ ۳۳۵۵۸۲۲۸ ۳۳۵۶۶۶۱۷ ۰۹۱۹۲۸۱۴۷۰۷
قزوین ۱۰۴۴-۲۶-۷۲ شركت معین گستر سفیر ایوب یعقوبی نرسیده به چهاراه خیام – نبش كوچه شهید محمد تقی ملكی (كوچه ۲۰) – پلاك ۱۹۹ ۹۳۱۸۵۳۴۱۳۷ ۳۳۳۳۲۸۷۰ ۳۳۳۳۲۸۶۰ ۰۹۱۲۳۸۱۸۱۳۱
قزوین ۱۰۱۹-۲۶-۷۲ احمد موسی خانی خیابان سعدی شمالی – بین ساحل ۴۸ و ساسان ۴۶ ۱۴۹۱۵۳۴۱۳۹ ۳۳۳۶۰۹۸۳ ۳۳۳۶۰۹۸۱ ۰۹۱۲۴۸۱۲۸۲۳
قزوین ۱۱۰۲-۲۶-۷۲ نرگس رسولی بلوارحکیم روبروی درب چهارصددستگاه ارتش نبش کوچه شکوفه ۳۴۲۵۷۳۸۷۳۹ ۳۳۶۵۳۰۸۰   ۰۹۱۲۳۸۱۵۶۲۰
قزوین ۱۰۳۴-۲۶-۷۲ عبداله غفاری خیابان شهید انصاری– تقاطع خیابان مولوی مجتمع تجاری ۸۶۶۴۹۳۴۱۸۸ ۳۳۲۴۵۷۹۹   ۰۹۱۲۷۸۲۱۳۵۳
قزوین ۱۰۱۵-۲۶-۷۲ وجیه اله شیخ سلیمانی (کوروش محمد یاری) مینودر- بلوارصیادشیرازی- مقابل بانك كشاورزی ۴۹۷۷۱۳۴۷۱۷ ۳۳۷۹۰۶۹۰   ۰۹۱۲۲۸۱۱۹۴۹
قزوین ۱۰۱۶-۲۶-۷۲ پیمان رحمانی بلوار شهید باهنر – نبش كوچه مهتاب – پلاك ۲۴ ۴۵۹۹۶۳۴۱۹۷ ۳۳۲۳۳۱۳۲ ۳۳۲۳۳۰۳۱ ۰۹۱۲۱۸۲۲۱۴۵
قزوین ۱۰۳۰-۲۶-۷۲ انسیه شعبانی نژاد خاص خیابان راه آهن – ساختمان پست ۳۴۱۷۷۹۵۷۱۳ ۳۳۵۷۳۶۰۷ ۳۳۵۶۳۱۴۲  
اقبالیه ۱۰۰۵-۲۶-۷۲ صفدر حیدری اقبالیه- خیابان امام خمینی (ره) – روبروی بانک سپه ۳۴۱۸۳۱۳۷۵۱ ۳۳۴۲۶۱۶۵ ۳۳۴۱۳۳۳۵ ۰۹۱۲۶۸۲۱۲۵۹
اقبالیه ۱۰۳۲-۲۶-۷۲ محمدکشاورزقاسمی اقبالیه- خیابان امام رضا (ع) – پلاك ۳۰۲ ۶۷۵۶۳۳۴۱۷۱ ۳۳۴۱۲۹۶۹ ۳۳۴۲۲۸۸۳ ۰۹۱۲۱۸۲۴۲۹۵
کوهین ۱۰۲۲-۲۶-۷۲ فاطمه قنبری کوهین- بلوار امام رضا – جنب بخشداری – پلاك ۱۲۲ ۱۳۵۱۳۳۴۹۷۱ ۳۳۷۶۲۴۵۶   ۰۹۱۹۲۸۸۷۵۵۶
محمود آباد نمونه ۱۰۲۰-۲۶-۷۲ خدیجه مرسلی محمود آباد نمونه– خیابان امام خمینی(ره)– خیابان شهید چمران – پلاك ۸۴ ۶۳۸۳۷۳۴۱۳۱ ۳۲۲۶۷۲۱۱   ۰۹۱۲۷۸۷۶۷۲۴
رازمیان ۱۰۲۸-۲۶-۷۲ محمد زارعی رازمیان – بلوار لمبسر – جنب نانوایی ۱۳۳۶۳۳۴۹۶۱ ۳۳۲۲۲۶۵۸ ۳۳۲۲۲۶۵۷ ۰۹۱۲۵۸۱۳۷۴۴
معلم كلایه ۱۰۱۱-۲۶-۷۲ سید عیسی حسینی صدیقی معلم كلایه – خیابان امام خمینی(ره) – خیابان فاطمه الزهرا (س) – جنب بانك صادرات ۱۷۳۶۷۳۴۹۳۱ ۳۳۶۲۲۹۴۹   ۰۹۱۹۳۸۹۲۳۵۶
قزوین *۱۱۰۵-۲۶-۷۲ محمد حسین ستاری خیابان فردوسی شمالی – میدان عدل – ساختمان مهندسان – طبقه اول ۷۹۵۸۹۳۴۱۳۸ ۳۳۳۵۱۷۵۶ ۳۳۳۴۰۰۰۷ ۰۹۱۲۲۸۱۵۸۴۵
شهرك صنعتی لیا ۷۱۱۰۳-۲۶-۷۲ هما حسینی بلوار شهید بهشتی- جنب چاپ پارسیان ۳۴۴۹۱۳۳۶۷۱ ۳۴۴۵۴۷۷۳-۴   ۰۹۱۲۵۸۱۱۳۱۸
قزوین ۱۱۱۵-۲۶-۷۲ عبداله کشاورز نجفی چوبیندر-خیابان توحید(اصلی)-نرسیده به ندامتگاه مرکزی –روبروی کوچه شهید عبداله وهابپور ۹۳۱۴۹۳۴۳۱۱ ۳۳۴۴۴۷۳۳ ۳۳۴۴۳۴۳۰ ۰۹۱۲۸۸۱۳۴۳۸
قزوین ۱۱۱۶-۲۶-۷۲ علیرضا یوسفلی فلسطین شرقی –سه راه وحدت ۶۸۱۸۹۳۴۱۵۶ ۳۳۳۶۲۸۵۰   ۰۹۱۲۲۴۲۱۳۴۳
قزوین ۱۱۱۷-۲۶-۷۲ مهدیه محمدی ابتدای بلوارآزادگان بالاتر از مخابرات ۳۹۹۹۶۳۴۷۱۸ ۳۳۶۷۹۱۷۷   ۰۹۱۹۱۹۳۱۳۸۹
اقبالیه ۱۱۱۹-۲۶-۷۲ سعید قربانی خیابان امام رضا (ع) –نبش پردیس ۶۸ ۱۵۴۶۷۳۴۱۷۳ ۳۳۴۲۲۲۲۹   ۰۹۱۲۲۸۱۱۱۸۹
قزوین ۱۱۲۰-۲۶-۷۲ رامین نوروزیان بلوار نخبگان-بلوار پیروزی-قطعه ۸۵۲-جنب املاک باستان ۹۴۶۴۷۳۴۱۴۷ ۳۳۶۹۶۵۱۵   ۰۹۱۲۳۸۱۳۴۶۰ - ۰۹۱۲۱۸۱۰۷۶۰
قزوین ۱۱۲۳-۲۶-۷۲ مدینه جعفری کوگه نجف آباد-خیابان اصلی – نبش کوچه بوستان ۲ ۳۳۶۹۹۳۴۱۴۱ ۳۳۲۹۱۲۵۷   ۰۹۱۲۷۸۴۰۱۷۹
قزوین ۱۱۲۴-۲۶-۷۲ محسن علیپور جیرنده پونک- خیابان مصیب مرادی –نبش کوچه خضرا ۱۸۱۱۵۳۴۱۴۹ ۳۳۶۹۵۸۹۶   ۰۹۱۹۵۴۸۵۵۱۴
قزوین ۱۱۲۶-۲۶-۷۲ انسیه اسحاقی خیابان منتظری جدید-پاساژامت ۳۹۷۸۸۳۴۱۸۸ ۳۳۵۶۷۷۸۱   ۰۹۱۹۸۸۷۳۶۳۳
قزوین ۱۱۲۷-۲۶-۷۲ محمد جواد انجرانی خیابان بلوار آزادگان-نبش کوچه ۲۷ ۳۹۹۶۵۳۴۱۴۸ ۳۳۶۶۶۶۰۷   ۰۹۱۲۵۸۲۲۵۹۳
محمود آبادنمونه ۱۱۲۸-۲۶-۷۲ دینا رضایی کلج خیابان امام – خیابان شیرودی روبروی مهدکودک باغ آرزو ۶۳۵۵۶۳۴۱۳۱     ۰۹۱۲۳۸۲۹۸۴۴
قزوین ۱۱۳۱-۲۶-۷۲ افشین فخر خیابان نادری ۶۹۵۱۴۳۴۱۳۷ ۳۳۳۳۵۷۶۳   ۰۹۱۲۱۰۹۸۱۵۹
قزوین ۱۰۴۹-۲۶-۷۲ پرویز لطفی پل طالقانی ، روبروری ستاد تاسیس خودرو ، جنب مسجد امام حسین (ع) پ 1